Procedures, beleid en protocollen

Stichting Muzerij voldoet aan de beleidsregels "Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelgroepen" en alle locaties zijn opgenomen in het landelijk register(LRKP). 

Daarnaast voldoen alle locaties aan de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). Deze stelt de ontwikkeling van het kind centraal. De kwaliteitseisen richten zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal is.

Jaarlijks vindt er een GGD inspectie plaats. 

 

Overige verschillende procedures en beleidsafspraken zijn in een kwaliteit en controle cyclus opgenomen en worden zoveel mogelijk in overeenstemming met de procedures bij stichting Nuwelijn afgestemd. 

Enkele van onze procedures en protocollen zijn terug te vinden op onze site zoals: 

  • Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden
  • Privacy
  • Klachten
  • GGD
  • Omgaan met zieke kinderen
  • Ruildagen
  • Vaccinaties 

Het pedagogisch educatief beleid en VVE-beleid zijn terug te vinden onder het tabblad inhoudelijke informatie . 

Mochten hier of over andere zaken vragen zijn kunt u contact opnemen met directie, administratie of de locatieleiders. Onder het tabblad "contact" vindt u de betreffende contactgegevens. 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier