(VVE ) thuisaanbod

VVE- thuis, Samen Digi-Taal 

Aanleiding
Stichting Muzerij wil goede kwaliteit bieden op het gebied van pedagogische en educatieve opvang. Inspelen op ontwikkelingen, denken en handelen in kansen en mogelijkheden vinden we belangrijk.   

In maart 2018 hebben stichting Muzerij en stichting Nuwelijn deelgenomen en een gezamenlijk taalproject binnen de gemeente Gilze-Rijen. Aanleiding hiervoor was het aandeel laaggeletterden in de gemeente en het percentage basisschoolleerlingen met achterliggende taal-/leesproblematiek. In de periode maart 2018 - maart 2020 is uitvoering gegeven aan het taalproject. 

Een van de 3 uitvoerende projecten was het project Samen Digi-Taal waarbij het uitlenen van een tablet met taalgerichte educatieve apps en ouderbijeenkomsten werd ingezet om, in samenwerking met ouders, de taalontwikkeling te stimuleren. 

 

Kansen 
Tijdens de coronacrisis konden kinderen minder en met perioden niet naar de locaties komen. Voortkomend uit deze coronacrisis heeft stichting Muzerij 2020 een subsidie toegekend gekregen om VVE-kinderen een inhaal en ondersteuning te bieden op het gebied van VVE. 
Een waardevolle kans om het taalproject uit te bereiden en een het aanbod voor VVE-thuis te combineren met samen Digi-Taal. Op deze manier konden wij toch een VVE-aanbod bieden aan de VVE-kinderen die minder/niet konden komen, contact houden met kinderen en ouders én blijven bijdragen aan de (taal) ontwikkeling. 

 

Alle kinderen
Naast de tablet voor VVE-kinderen werd er tevens gezocht naar mogelijkheden om alle ouders toch een aanbod te kunnen doen terwijl de locaties gesloten waren. Hieruit ontstond een speciale website waarop een vergelijkbaar dagritme werd aangeboden zodat ouders terug konden vallen op een aanbod voor thuis. Een aanbod bestaande uit activiteiten, liedjes en filmpjes vaak door de eigen medewerkers (dus herkenbaar voor de kinderen). 

 

Vervolg
De crisis heeft ons daarmee een volledig nieuw programma opgeleverd. Vanaf januari 2021 krijgen kinderen met een VVE-indicatie op het gebied van spraak/taalontwikkeling een Ipad in bruikleen met toegang tot applicaties die de taal en andere ontwikkelingsgebieden stimuleert en bevordert. Dit zullen apps zijn die hiervoor specifiek worden uitgekozen. Waar mogelijk gekoppeld aan het thema wat op de locatie wordt aangeboden. Daarnaast wordt de speciaal tijdens coronacrisis ontwikkelde site “Muzerij anders” voortgezet als vast aanbod. Een site waar ouders toegang hebben tot activiteiten op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze site is toegankelijk voor alle kinderen, niet alleen kinderen met een VVE-indicatie. Op deze site zal ook een lijst worden toegevoegd met de apps die op de Ipads worden geplaatst. Zo kunnen andere ouders de apps thuis op een eigen device plaatsen. Hierdoor zorgen de Ipad met thuis aanbod en de speciale website een aanvulling, herhaling en verdieping op het reguliere aanbod op de locaties. 

 

Ambities 
Voor gebruik van de Ipad en het aanbod wat erop komt (in de vorm van apps en sites) zal nog meer samenwerking worden gezocht met bijv. Theek5 (bibliotheek) en GilzeRijen Leest Voor. 

Muzerij werkt op alle locaties met Taallijn VVE. Er wordt veel interactief voorgelezen en boeken zijn overal aanwezig. Ook hier zal worden gezocht naar een koppeling met de site en de tablet. 

Vanaf april 2021 zal er een pedagogisch medewerker starten als taal/voorleesspecialist. De pedagogisch medewerker die dit specialisme gaat uitwerken en uitdragen zal hiervoor worden geschoold en een voorlees/taalplan voor heel Muzerij opstellen. Hieraan wordt dan tevens VVE-thuis en Samen Digi-taal verbonden.

Zodra het weer mogelijk is zullen wij ook ouders meer betrekken en met een aanbod komen voor ouders in de vorm van workshop, ouderavond…. 

Taal is belangrijk, in welke vorm dan ook en draagt bij aan de algehele ontwikkeling van kinderen. 

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier