MuzerijStichting  Muzerij heeft zes locaties binnen de gemeente Gilze-Rijen, waarvan één locatie met dreumesclub, één locatie met kinderopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang, en 4 locaties met enkel peuterspeelgroepen.De 6 locaties zijn allen gehuisvest in scholen van Stichting Nuwelijn. Beide stichtingen zijn lokaal verankerd en bieden enkel opvang, begeleiding en onderwijs in de gemeente Gilze en Rijen. 

Bekijk het promotiefilmpje van Muzerij/Nuwelijn 
https://www.youtube.com/watch?v=C5yNJAF3avI

De naam Muzerij is een afgeleide van de namen van de vier dorpskernen die deel uitmaken van deze gemeente. Muze betekent tevens 'bron van inspiratie'. Kinderen zijn onze bron van inspiratie.

Muzerij is in december 2003 opgericht, voortkomend uit het samenwerkingsverband tussen de peuterspeelzalen, met als doel het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Gilze-Rijen te professionaliseren.

De volgende locaties maken onderdeel uit van Muzerij: 
Pinkeltje in basisschool St. Anna te Molenschot
Hummeldonk in basisschool de Drie Musketiers in  Hulten
Pinokkio naast basisschool de Bolster in Gilze (gehuisvest in de Schakel) 
Harlekijn als onderdeel van kindontmoetingscentrum de Brakken te Rijen 
't Peuterbos in basisschool de Burgemeester van Mierloschool (BVM) te Rijen
Het Vlindertje in basisschool St. Jozef te Rijen

Missie van de stichting: het creëren van optimale ontwikkelingskansen door het aanbieden van peuterspeelgroepen voor alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. Zoveel mogelijk in hetb ritme van thuis, veilig en vertrouwd de wereld ontdekken binnen de kinderdagverblijfgroep, en ontspannen opvang en vrijtijdbesteding na school binnen een buitenschoolse opvang.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de peuterspeelgroepen (klik hier voor meer informatie) Dit is bedoeld voor peuters die een extra stimulans in hun ontwikkeling nodig hebben. 


Klik voor de flyer aanbod en tarieven en klik voor flyer 'Plaatsing onder kinderopvangtoeslag'