Procedures en protocollen

Alle locaties van stichting Muzerij voldoen aan de beleidsregels "Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelgroepen" en zijn opgenomen in het landelijk register(LRKP).

Jaarlijks vindt er een GGD-inspectie plaats. 
De GGD-rapportages kunt u op de desbetreffende locatie inzien en op onze site onder tabblad Procedures en protocollen/GGD inspectie. 

Daarnaast zijn de verschillende procedures en beleidsafspraken hier terug te vinden:

 

klik hier voor de Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden 

klik hier voor de flyer met ons dienstenaanbod en tarieven.  

klik hier voor de procedure omgaan met zieke kinderen

klik hier voor het reglement geschillencommissie

klik hier voor de klachtenregeling

 

Beleid

Het pedagogisch educatief beleid van stichting Muzerij ligt op elke locatie ter inzage. 

Of klik hier voor inzage 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier