Uk & Puk en de taallijn

 

UK en PUK

UK & PUK is een VVE-programma met activiteiten voor kinderen van 2 tot 4 jaar, in alle groepen. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagdeelritme. Spelen is ontdekken, spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in UK & PUK. PUK leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!
De organisatie van UK & PUK is flexibel en compact. Het programma bestaat uit thema’s met daarin diverse en afwisselende activiteiten. De kinderen worden begeleidt in een grote groep, in kleine groepjes of individueel. De activiteiten worden verspreid over diverse weken, ouders krijgen hiervan bericht vanuit de locatie.

UK & PUK werkt veel met kleine groepsactiviteiten. En dat is een bewuste keuze. Leren is een proces dat kinderen pas onder de knie krijgen in interactie met elkaar. Die interactie is in een kleine groep makkelijker dan in een grote groep. De pedagogisch medewerkers zijn bekend met het werken in kleine groepen.
De UK & PUK methode gebruikt ook vooral dagelijkse routines (zoals samen drinken of buiten spelen) als vertrekpunt voor speelse activiteiten. Daarmee worden dagelijkse routines omgebogen tot leersituaties. Om dit te realiseren vraagt UK & PUK een actieve rol van de pedagogisch medewerker. Alleen dan kun je bij de activiteiten kansen grijpen en creëren.

 

PUK

Handpop Puk is het speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft nieuwe schoenen of is verkouden. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie peuters zich veilig voelen. Puk is het vriendje in de groep om kinderen bij een activiteit te betrekken.

 

De Taallijn 

De Taallijn is een taalstimuleringsprogramma waarbij jonge kinderen (2-6 jaar) op een speelse manier ervaring opdoen met talige activiteiten. De Taallijn is geen losstaand VVE-programma, maar is een aanvullend programma op VVE-programma’s.
Het gebruik van de methode Taallijn in combinatie met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de expressieve woordenschat bij kleuters. Kinderen actief betrekken bij taalactiviteiten, praten over taal en regelmatig interactief voorlezen uit een prentenboek, blijkt een goede manier om de taalvaardigheid te vergroten.

De Taallijn geeft extra impulsen aan taalstimulering in de groepen. Taallijn is interactief voorlezen en is als volgt opgebouwd; 

  • de introductie van het verhaal in een kleine groep met behulp van materialen (vertelkoffer, vertel kleed….)
  • het voorlezen en vertellen in de kleine groep en in de grote groep
  • het ingaan op het verhaal
  • doorgaan op het thema met andere boeken
  • uitvoering van taalstimulerende verwerkingsactiviteiten
  • praten over het boek/onderwerp

Muzerij werkt al met de Taallijn vanaf 2005. Prentenboeken en verhalen interactief voorlezen zit verweven in alles wat we aanbieden.

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier