VVE plaatsingsprocedure

Extra dagdelen
Om extra ondersteuning te bieden is het belangrijk dat daar ook tijd voor is. Alle kinderen die de peuterspeelgroep bezoeken en in aanmerking komen voor extra zorg, krijgen daarom extra dagdelen. Dus mogen zij twee dagdelen extra komen, welke door de gemeente worden gefinancierd. 
De dagdelen worden zo gepland (indien de bezetting dit toelaat) dat er voor het kind altijd een vaste pedagogisch medewerker aanwezig is. 

Wanneer de vraag om VVE vanuit de peuterspeelgroep komt, dient de intern begeleider bij het consultatiebureau een verzoek in voor extra dagdelen. Deze dient te zijn voorzien van een handtekening van één van de ouders. Andersom kan het ook zijn dat er vanuit het consultatiebureau een verzoek ligt tot het bieden van extra dagdelen. 
Doordat de VVE-kinderen twee extra dagdelen komen, hebben zij profijt van de herhaling van het aangeboden programma.

In beeld bij intern begeleider (IB-er)
Wanneer een kind in aanmerking komt voor extra zorg, komt hij/zij ook bij de IB-er in beeld. Samen met de mentor van het kind kijkt zij naar wat de zorgen omtrent de ontwikkeling zijn en welke actie er ondernomen dient te worden. De intern begeleider onderneemt actie waar nodig, ondersteunt, stuurt en is verantwoordelijk voor de afspraken binnen de gehele zorgstructuur.

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier