Visie en missie 

                                                                       "Samen spelen, leren en dichtbij!"

Missie van de stichting: wij bieden onze kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een geborgen en veilige omgeving zodat ze zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen passend bij hun levensfase.

Zoveel mogelijk in het ritme van thuis, veilig en vertrouwd de wereld ontdekken binnen de kinderdagverblijfgroep, spelend leren en voorbereiden op de basisschool binnen de peuterspeelgroep en ontspanning en vrijetijdsbesteding na een schooldag binnen de buitenschoolse opvang.

Stichting Muzerij werkt nauw samen met stichting Nuwelijn (basisonderwijs) en heeft een gezamenlijk bestuur. Stichting Muzerij en stichting Nuwelijn streven binnen hun locaties naar een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We willen graag leren van elkaars ervaringen en die van vergelijkbare organisaties in Nederland.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) binnen de peuterspeelgroepen. Zie voor meer informatie over VVE en onze zorgstructuur onder het kopje inhoudelijke informatie op de homepage. 

 

  

 1. WE KENNEN ONZE KINDEREN
  We halen het beste uit onze kinderen en laten kinderen elke dag groeien. We blijven met elkaar in gesprek over de wijze waarop we een veilige en uitdagende omgeving aan kinderen bieden, waarin elk kind met zijn/haar behoeften, kwaliteiten en mogelijkheden zich op speelse wijze ontwikkelt.

 2. BIJ ONS IS WAT TE KIEZEN
  Iedere locatie heeft een duidelijk eigen pedagogisch en onderwijskundig profiel. Zo hebben we een goed VE-aanbod en bieden we de kinderen een stevig fundament in de basisvaardigheden. Wij zien en horen kinderen en ouders en zoeken samen naar een passend aanbod.|

 3. WE DOEN HET GOED EN WORDEN STEEDS BETER
  Wij maken binnen onze stichtingen gebruik van de kwaliteiten van onze medewerkers. We werken samen. Onze medewerkers zijn bevlogen in hun werk, wat maakt dat ze elke dag een stukje beter worden en daarmee de kwaliteit van ons aanbod verder versterken.

 4. WE ZIJN EEN DESKUNDIGE EN BETROUWBARE PARTNER IN DE REGIO
  Wij waarborgen optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen en toekomstige professionals. Om kwalitatief goed thuisnabij kinderopvang en onderwijs te bieden zijn we continu in gesprek met onze omgeving. 

 

 

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier