Doorgaande lijn

Doorgaande lijn

Sommige kinderen kunnen niet wachten om naar de basisschool te kunnen gaan. Voor anderen is het een heel spannend moment. Het helpt enorm als kinderen al weten naar welke leerkracht ze gaan in welke school en welk lokaal. Zowel voor kind en ouders is het prettig als er een soepele overgang is naar het basisonderwijs. Het is belangrijk dat het kind zich veilig voelt bij de stap naar de basisschool en goed voorbereid op de basisschool kan beginnen. 

Daarom werken we binnen Muzerij intensief aan een goede doorgaande lijn met de toekomstige basisschool van het kind. Herkenbaarheid is belangrijk. Zowel voor ouders als kind is het prettig als zij een goede overgang van hun kind naar de basisschool ervaren en al kunnen starten met de opbouw van een band met de leerkracht door een kennismaking en wenperiode.

We maken , waar mogelijk, afspraken voor gezamenlijke activiteiten in een afgesproken thema. Voor het kind kan op deze manier de “grote school” als minder spannend ervaren worden. 

Muzerij vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is met de basisscholen. We vinden het prettig dat er in een open en vertrouwde sfeer met elkaar gesproken kan worden en dat er op een fijne manier met elkaar gewerkt kan worden. 

We zoeken in het kader van de doorgaande lijn naar de verbinding met elkaar. We zorgen voor afstemming met de basisscholen. Ook als dit geen scholen zijn van Nuwelijn. 

Het kan echter wel een voordeel zijn dat de meeste groepen gehuisvest zijn in een basisschool. Daarnaast zijn de meeste scholen waar onze locaties inpandig zijn onderdeel van stichting Nuwelijn. Stichting Nuwelijn en Muzerij vallen onder hetzelfde bestuur. Het contact, de samenwerking en afstemming met elkaar is daardoor wel makkelijk en vanzelfsprekend. 

Zowel de intern-begeleider als de pedagogisch medewerkers dragen zorg voor deze verbinding en samenwerking zodat het kind een goed start kan maken op de basisschool naar keuze.

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier