VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie.

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse -en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is bestemd voor peuters van 2 tot 4 jaar. En vroegschoolse educatie is bestemd voor kleuters op de basisschool. Alle peuterspeelgroepen van stichting Muzerij bieden voorschoolse educatie (VVE) aan.

VVE richt zich op alle ontwikkelingsgebieden van het kind. 

Om VVE aan te kunnen bieden moet je gebruik maken van een erkend programma. Stichting Muzerij werkt op alle groepen met het voorschools educatief programma UK & PUK ondersteund door De Taallijn. Met UK & PUK wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Over de betreffende programma's  kunt u meer lezen op de aparte hoofdstukken op de ze sit. 

Alle pedagogisch medewerkers die op een VVE locatie werken zijn gecertificeerd.

Naast het gebruik van een VVE programma is het belangrijk dat er een kindvolgsysteem wordt gehanteerd en er een zorgstructuur is vastgelegd zodat het totaalaanbod voor het bieden van een kansrijke omgeving voor kinderen kloppend is. Over de Zorgstructuur en het kindvolgsysteem is meer te lezen onder de betreffende hoofdstukken op deze site. 

Naast een programma en een kindvolgsyteem is er de mogelijkheid dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand extra dagdelen naar de peuterspeelgroep kunnen komen zie VVE plaatsingsprocedure. 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier