3,5-jarige groep

Op de locaties Pinokkio, De Vlinder en 't Peuterbos wordt enkele keren per schooljaar een 3,5-jarige groep aangeboden. Bij Harlekijn is er sinds januari 2019 een pilot gestart met een 3+/opstartgroep. Hiervoor geldt een andere constructie dan hieronder vermeld. Aanvullende informatie wordt z.s.m. op deze site geplaatst.
Peuters van (minimaal) drie en een half jaar, die de speelgroep al bezoeken, kunnen één extra dagdeel per week meedoen in deze groep.
In een periode van 6 weken, wordt er in een klein groepje (maximaal 12 peuters) ( Bij Pinokkio is dit max 8 peuters)  gewerkt en gespeeld. Het doel van deze groep is om de peuters extra voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. Een bezoek aan de basisschool is vaak onderdeel van het programma. We werken met een thema. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod en er wordt extra aandacht aan zelfstandigheid besteed. Ook kringgesprekjes maken onderdeel uit van het programma.

Er wordt gewerkt met prikkelend ontwikkelingsmateriaal geschikt voor de wat oudere peuter. Er wordt geknutseld en het vrij spelen met leeftijdgenootjes is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel voor deze peuters/bijna-kleuters.
Als er weer een groepje opgestart wordt krijgen de betreffende ouders de gelegenheid om hun peuter hier voor op te geven. Omdat het hier gaat om een extra aanbod wat niet binnen de subsidie financiering van de gemeente valt kan de 3+ groep enkel doorgaan indien er voldoende aanmeldingen zijn.
Dit extra dagdeel is geheel vrijblijvend en kan alleen aangeboden worden als aanvulling op de reguliere dagdelen, dus als de peuter al geplaatst is ( en er geen betalingsachterstanden zijn !). Dit brengt wel extra kosten met zich mee namelijk netto 18 uur ( 6 dagdelen van 3 uur) x het uurtarief wat ook gebruikt wordt voor de 'normale'ouderbijdrage. Voor ouders onder het KOT tarief kunnen een deel hiervan terug  ontvangen via de belastingdienst.