Procedures & Beleid

Alle locaties aangesloten bij Muzerij voldoen aan de beleidsregels "Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelgroepen", en zijn opgenomen in het landelijk register(LRKP).
In het kader van deze kwaliteitsregels voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit.

De GGD rapportages kunt u op de pagina van de desbetreffende locatie inzien.
Daarnaast zijn de verschillende procedures en beleidsafspraken hier terug te vinden.

Algemeen: 
Procedures en reglementen:

klik hier voor de algemene voorwaarden 

klik hier voor info kinderopvangstoeslag
U neemt kinderopvang voor de peuterspeelgroep af en u wilt gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Bij plaatsing wordt onderstaande informatie telefonisch met ouders besproken. Hier nog even de puntjes op een rij: 

klik hier om een proefberekening te maken.

klik hier om de kinderopvangtoeslag aan te vragen.
De informatie die gevraagd wordt:
LRKP-nummer: staat linksonder op het contract en op deze website bij de desbetreffende locatie.

U kunt hier de flyer met de tarieven bekijken en hier de informatie omtrent kosten en aanvraag Kinderopvangtoeslag 

klik hier voor de procedure omgaan met zieke kinderen

klik hier voor het reglement geschillencommissie

klik hier voor de klachtenregeling

Beleid:

Het pedagogisch educatief beleid van Stichting Muzerij ligt op elke locatie ter inzage. 
Of klik hier voor inzage 

Visie en Strategie

klik hier voor het strategisch beleidsplan


Inspecties

Inspectierapporten vindt u op de pagina van de desbetreffende locatie.