corona virus

Betreft: Coronavirus (update 1-3-2020, 20.00 uur)
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u een brief met nieuwe informatie aangaande het coronavirus en de wijze waarop wij ons
daarop voorbereiden. Ik wil u vragen de brief aandachtig te lezen en bij eventuele vragen contact op te nemen
met de directie van de school of kinderopvang.

In Nederland zijn op het moment van dit schrijven tien coronagevallen bekend.
Vanmiddag om 15.30 uur heeft het RIVM tijdens een persconferentie het volgende advies gegeven:
“Mensen die onlangs in Noord-Italië of China zijn geweest en lichte irritatie ervaren aan de luchtwegen
worden verzocht om thuis te blijven en worden gevraagd om in de gaten te houden of deze klachten erger
worden of verminderen. Bij het erger worden van de klachten, wordt men verzocht contact op te nemen met de huisarts”.
Bovenstaande geldt dus zowel voor ouders, onze kinderen op de scholen en kinderopvang als voor ons
personeel.
Indien dit het geval is verzoek ik u daarover morgenvroeg contact op te nemen met school en/of kinderopvang
van uw kind(eren).

Hieronder nogmaals een korte beschrijving van de landelijke adviezen en de maatregelen die wij zelf nemen.
Voorbereiding
Volgens de RIVM hoeven we niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die
griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die men kan nemen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
? Was handen regelmatig
? Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
? Gebruik papieren zakdoekjes

Waar vindt u de meest betrouwbare en relevante informatie over het virus?
Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van
het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.

De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Hart voor Brabant, ook hier vindt u de
laatste informatie over het coronavirus. GGD Hart van Brabant is de regio, waaronder onze gemeente valt.
Wat gebeurt er als er een grote besmetting in een gebied zou zijn?
GGD en RIVM besluiten over de manier waarop een besmetting ingedamd moet worden. In landen om ons
heen is het gebeurd dat scholen en kinderopvanglocaties gesloten moesten worden. Als dat in Nederland het
geval zou zijn wordt dat door de GGD/RIVM besloten. Wij volgen daarin hun richtlijnen

Afspraken binnen stichting Nuwelijn en stichting Muzerij
? Binnen onze stichtingen hebben we een crisisteam ingericht bestaande uit ondergetekende en de drie
directeuren van de scholen en kinderopvang. Onder regie van het bestuur wordt de in- en externe
communicatie afgestemd. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de contacten met de gemeente, het
RIVM en de GGD.
? De directeuren beschikken over voorlichtingsposters van de GGD. Deze worden maandagochtend in
alle locaties opgehangen.
? We hebben onze medewerkers opgeroepen maatregelen te nemen voor nog meer hygiëne,
bijvoorbeeld nog meer handen wassen en vaker laten schoonmaken. Wij volgen daarbij de richtlijnen
van de GGD en het RIVM. Deze oproep geldt natuurlijk ook voor u in de thuissituatie.
? Als er sprake is van een vastgestelde besmetting mogen kinderen niet naar school of de kinderopvang
komen.
? Mochten we constateren dat uw kind ziekteverschijnselen vertoont dan nemen we direct contact met
u op. Uiteraard vragen we ook u dat naar ons toe te doen. Binnen het crisisteam wordt vervolgens in
overleg met de GGD, het RIVM en/of de gemeente afgestemd of verdere maatregelen of
communicatie nodig is.
Laten we hopen dat e.e.a. mee zal vallen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we goed signaleren en elkaar tijdig informeren wanneer de situatie daarom vraagt.
Met vriendelijke groet,
Niels Brans
Directeur-bestuurder stichting Nuwelijn & stichting Muzerij