MuzerijStichting  Muzerij heeft zes peuterspeelzalen binnen de gemeente Gilze-Rijen. Daarnaast één buitenschoolse opvang (BSO) in Rijen (vanaf 01-09-2016).
De naam Muzerij is een afgeleide van de namen van de vier dorpskernen die deel uitmaken van deze gemeente. Muze betekent tevens 'bron van inspiratie'. Kinderen zijn onze bron van inspiratie.

Muzerij is in december 2003 opgericht, voortkomend uit het samenwerkingsverband tussen de peuterspeelzalen, met als doel het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Gilze-Rijen te professionaliseren.

De volgende locaties maken onderdeel uit van Muzerij en bieden allen peuterspeelgroepen aan: 
Pinkeltje in Molenschot
Hummeldonk in Hulten
Pinokkio in Gilze
Harlekijn in Rijen (Peuterspeelgroep en Buitenschoolse opvang
't Peuterbos in Rijen
Het Vlindertje in Rijen

Missie van de stichting: het creëren van optimale ontwikkelingskansen door het aanbieden van peuterspeelgroepen voor alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar, en ontspannen opvang en vrijtijdbesteding na school binnen een buitenschoolse opvang.

Uitgangspunt hierbij is kwalitatief goede en professionele opvang en begeleiding bieden aan alle peuters in de gemeente, en basisschool kinderen van de BSO locatie. Dit wordt mede bereikt door de inzet van voldoende professionele beroepskrachten op de groep. 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de peuterspeelgroepen (klik hier voor meer informatie) Dit is bedoeld voor peuters die een extra stimulans in hun ontwikkeling nodig hebben. 


Klik voor de flyer aanbod en tarieven en klik voor flyer 'Plaatsing onder kinderopvangtoeslag'