3,5-jarige groep en voorbereiding basisschool

Op de locaties Pinokkio, De Vlinder en 't Peuterbos wordt enkele keren per schooljaar (bij voldoende animo) een 3,5-jarige groep aangeboden. 
Peuters van (minimaal) drie en een half jaar, die de speelgroep al bezoeken, kunnen één extra dagdeel per week meedoen in deze groep. In een periode van 6 weken, wordt er in een klein groepje (maximaal 8 peuters) gewerkt en gespeeld. Het doel van deze groep is om de peuters extra voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. Een bezoek aan de basisschool is vaak onderdeel van het programma. We werken met een thema. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod en er wordt extra aandacht besteed aan zelfstandigheid. Ook kringgesprekken maken onderdeel uit van het programma.
Er wordt gewerkt met prikkelend ontwikkelingsmateriaal geschikt voor de wat oudere peuter. Er wordt geknutseld en het vrij spelen met leeftijdsgenootjes is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel voor deze peuters/bijna-kleuters. 

Als er weer een groepje wordt opgestart krijgen de betreffende ouders de gelegenheid om hun peuter hiervoor op te geven. Omdat het hier gaat om een extra aanbod wat niet binnen de subsidie financiering van de gemeente valt kan de 3,5 jarige groep enkel doorgaan indien er voldoende aanmeldingen zijn. Dit extra dagdeel is geheel vrijblijvend en kan alleen worden aangeboden als aanvulling op de reguliere dagdelen, dus als de peuter al geplaatst is (en er geen betalingsachterstanden zijn !). 

Voor dit aanbod geldt hetzelfde uurtarief als bij de reguliere afname.

 

3,5-jarigen bij locatie Harlekijn

Bij peuterspeelgroep Harlekijn en KDV Harlekijn wordt de voorbereiding naar de basisschool anders vormgegeven. Niet binnen een aparte groep maar binnen de reguliere groepen gaan, met grote regelmaat, de oudere peuters mee naar de kleuters en wordt er tijdens deze structurele momenten met de basisschool samengewerkt om de peuters op die manier een ander aanbod te bieden en voor te bereiden op de overgang naar school. 

Op alle locaties wordt naast de samenwerking met de basisschool binnen het reguliere programma gedifferentieerd gewerkt zodat peuters het aanbod krijgen wat bij hun leeftijd/ontwikkeling past. 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier

Onze locaties:

Onze scholen: