Tijdens de schoolvakanties zijn alle peuterspeelgroepen gesloten. Tijdens officiële feestdagen zijn ook de BSO en kinderdagverblijf  gesloten

Zomervakantie   08-07-2019  t/m  16-08-2019

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019-2020

Start Nieuwe Schooljaar: maandag 19 augustus  2019

Studiedag             nog nader te bepalen

Herfstvakantie  
14-10-2019  t/m   18-10-2019

Kerstvakantie    23-12-2019 t/m   03-01-2020

Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020

2e Paasdag            13-04-2020

Meivakantie       27-04-2020 t/m 08-05-2020

Hemelvaart       21-05-2020

2e Pinksterdag  01-06-2020 

Zomervakantie   13-07-2020  t/m  24-08-2020