Peuterspeelzaal Hummeldonk

is gehuisvest in Basisschool De Drie Musketiers
Ger. Majellastraat 17
5125 NL  HULTEN
Telefoon 06 - 14 88 11 91
hummeldonk@muzerij.nlLRKP-nummer: 218050756

Openingstijden: per 26 oktober 2020

dinsdagochtend van 08.30 - 12.30 uur
donderdagochtend van 08.30 - 12.30 uur

Tussen 8.30 en 8.45 uur hanteren we het inloopmoment. 


Bekijk het promotiefilmpje Hummeldonk/drie Musketiers 
https://www.youtube.com/watch?v=nTzlrV08nlI

Doel en opzet
Gebruik te maken van een binnen- en buitenruimte waar uw peuter zich kan uitleven;
Een sfeer te creëren waar de peuter zich thuis voelt;
Speelmateriaal dat aansluit bij de ontwikkeling van de peuters;
Samen spelen, zingen, puzzelen, kleien, knutselen e.d.;
De mogelijkheid  bieden om tot een goed contact te komen met leeftijdgenoten en volwassenen;
Bovenal te trachten uw peuter een prettige tijd op onze peuterspeelzaal te bezorgen.

Eerste stap:
De eerste keer naar de peuterspeelzaal is een spannende gebeurtenis. Daarom mag papa of mama de eerste keer even blijven  Samen kijken wat de gang van zaken is. Dat is voor beiden erg prettig.

Verloop van de speelochtend:
Bij binnenkomst "plakken" de peuters hun naam op het magneetbord en zeggen daarmee: "Hallo, ik ben er ook".
Vrij spelen is tijdens de speelochtend erg belangrijk. Hierdoor leren kinderen met elkaar om te gaan, speelgoed te delen en voor zichzelf op te komen. Ze leren rekening te houden met elkaar. Ook kunnen ze samen met de leidster iets doen, gezelschapsspelletjes, lezen, puzzelen, bouwen enz. Om de ontwikkeling van de peuters te stimuleren werken we met een thema volgens de methode Uk en Puk en volgens Taallijn (interactief voorlezen). Regelmatig wordt er een nieuw prentenboek geïntroduceerd. Naast het prentenboek komen diverse andere activiteiten rond hetzelfde thema aan bod. Ook verven, plakken en kleien we, waarbij het resultaat niet belangrijk is maar het ontdekken van nieuw materiaal wel. Buitenspelen doen we op onze mooie speelplaats of in ons mooie speelbos. Halverwege de ochtend gaan we gezamenlijk in een kring fruit of koek eten en  wordt er wat gedronken. Het hulpje van de dag wordt bekendgemaakt.  Ondertussen wordt er gezongen. Daarna gaan de kinderen weer spelen en aan het einde van de ochtend gaan we alles samen opruimen

Verjaardag en andere activiteiten:
Bij diverse activiteiten doen we graag een beroep op ouders. Zo mag elke peuter bij een ‘spannende’ gebeurtenis als sinterklaas, en het jaarlijkse uitstapje zijn/haar papa of mama meebrengen. Soms doen we een beroep op de vrijwillige inzet van ouders als er iets gerepareerd, of ons spelmateriaal gepoetst moet worden. Peuters die jarig zijn krijgen een feestmuts. De peuter mag zelf trakteren. De traktatie mag bestaan uit fruit, iets hartigs of een klein snoepje, dit eventueel verwerkt in een leuke zelfgemaakte “verpakking” Het is de gewoonte dat een ouder/verzorger om 10.30 u. naar de peuterspeelzaal komt om de verjaardag met ons te vieren.

Zindelijkheid:
Het is niet noodzakelijk dat uw peuter zindelijk is voordat hij/zij naar de speelzaal komt. Wij vinden het prettig als uw peuter een tasje voorzien van naam met extra luiers, doekjes en kleren mee neemt.

Tot slot:
Wij doen ons best om uw peuter een leuke en fijne tijd te bezorgen bij Hummeldonk. U kunt met al uw vragen altijd terecht bij de leidsters, zij maken graag tijd voor u. Uw peuter gaat als hij/zij 4 jaar wordt naar de basisschool. 

Klik hier voor het inspectierapport 
klik hier voor het certificaat geschillencommissie

  • cindy en cindy

  • fotografie Cor de Cock, Gilze