Peuterspeelgroep Pinokkio

is gehuisvest in Activiteitencentrum De Schakel
Kerkstraat 104
5126 GD   GILZE
06-55011196
pinokkio@muzerij.nl

PSZ Pinokkio werkt samen met basisschool
de Bolster en basisschool de Wildschut 

LRKPnummer 459459570

wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden.

Openingstijden:
maandag- t/m donderdagochtend van
08.45 - 11.45 uur
dinsdag- en donderdagmiddag van
13.00 - 16.00 uur

Klik hier voor een sfeerimpressie

Bekijk het promotiefimpje Pinokkio / de Bolster 
https://www.youtube.com/watch?v=-wlLWvp3Vsc


Pinokkio, de enige peuterspeelgroep in Gilze, bestaat al acht en veertig jaar (2020) en daar zijn we best een beetje trots op.

Doel en Opzet
Bij onze speelzaal zijn alle kinderen van 2 tot en met 4 jaar welkom om in een van de vijf groepen, twee dagdelen per week te komen spelen. Door hen onder begeleiding in groepsverband samen te brengen, willen wij de ontwikkeling van de peuters bevorderen. Natuurlijk mogen de peuters zelf kiezen waarmee ze willen spelen.
De twee vaste pedagogisch medewerkers per groep stimuleren de peuters om gebruik te maken van het aanwezige spelmateriaal en mee te doen aan korte opdrachtjes en activiteiten. We werken elke periode met een thema volgens Uk en Puk / Taallijn, (interactief voorlezen) waarin een prentenboek centraal staat. Bij de start van het thema ontvangt u een nieuwsbrief.  In het begin van het schooljaar presenteren wij een thema tijdens een infoavond. (voor ouders en peuters)

Eerste stap
Als uw peuter geplaatst wordt ontvangt u een informatiemapje en een kaartje voor de peuter wanneer de eerste speelochtend is. Mama en/of papa mogen een half uurtje blijven en dan wordt de nodige informatie uitgewisseld. Uw peuter mag de hele ochtend blijven.

Verloop van de ochtend
Elk dagdeel wordt er in één van onze twee klasjes gespeeld. Uw peuter heeft een vaste groep en twee vaste pedagogisch medewerkers. Halverwege de ochtend of middag wordt er gezamelijk wat gedronken en wordt er een stukje fruit uitgedeeld. Ook wordt er dan een verhaaltje voorgelezen of een liedje gezongen.
klik hier voor de meest gezongen liedjes van psg Pinokkio.
Drinken en fruit worden verstrekt door de speelzaal.
We kunnen als het weer het toelaat op de patio lekker buitenspelen met loopauto's, stepjes, fietsjes, ballen enz. Op de andere buitenruimte is een zandbak. Als u uw peuter ophaalt kunt u op het informatiebord in het halletje lezen wat we gedaan hebben. 
Tip!!! Het is fijn voor de juf als het jasje van de peuter is voorzien van zijn/haar naam

Verjaardagen en andere activiteiten
Peuters die jarig zijn krijgen een feestmuts en een klein kadootje. We vieren de verjaardag het laatste uur van de speelochten/middag, en u bent daarbij van harte welkom. U wordt verzocht uw peuter niet te laten trakteren. 
Natuurlijk zijn er ook extra activiteiten rond Sint, Kerst, Carnaval, Pasen en de afsluiting van het schooljaar. Bij deze activiteiten doen we soms een beroep op de vrijwillige inzet van ouders.
Ook als ons spelmateriaal gepoetst of gerepareerd moet worden.

3,5-jarige groep
4 keer per jaar start er ( bij voldoende animo) op de vrijdagochtend een 3,5-jarige groep. In een periode van 6 weken, wordt er met maximaal 8 peuters in dit zogenaamd “Kringklasje” gewerkt aan de voorbereiding op de basisschool. Als er weer een groepje opgestart wordt krijgen de betreffende ouders de gelegenheid om hun peuter hier voor op te geven. Voor deelname aan deze ochtend wordt een extra financiële bijdrage gevraagd.

Zindelijkheid
Het is niet noodzakelijk dat uw peuter zindelijk is voordat hij/zij naar de speelzaal komt. Wij vinden het prettig als u wilt zorgen voor extra luiers(trainer in overleg)
Als u dit in een rugzakje doet, deze voorzien van naam.

Tot slot
In principe gaan de peuters als ze 4 jaar worden naar de basisschool, uitzonderingen daargelaten.
Het is natuurlijk ook uw eigen keuze welke school u voor uw kind kiest. Hierbij kunnen wij u niet adviseren.
Eenmaal per jaar is er op beide basisscholen in Gilze een open dag en of open avond. Hierover komt een advertentie in het weekblad Gilze - Rijen te staan.
Twijfelt u of uw kind wel aan de basisschool toe is, dan kunt u altijd overleggen met de pedagogisch medewerkers. Zij weten hoe uw kind op de speelzaal in de groep functioneert en kunnen u hierbij misschien helpen.

Wij doen ons best uw peuter een leuke tijd te bezorgen bij Pinokkio en hopen op een fijne samenwerking.

klik hier voor het inspectierapport 
klik hier voor het certificaat geschillencommissie 

  • team pinokkio 20

  • pinokkio klas 1

  • pinokkio klas2

  • pinokkio klas3

  • fotografie Cor de Cock, Gilze