cadeautje

Een cadeautje voor uw kind! 
De peuterspeelzaal is dé plek waar jonge kinderen  spelenderwijs leeftijdgenootjes ontmoeten, plezier maken en leren op alle gebieden die voor een jong kind in ontwikkeling noodzakelijk zijn.
Dat ‘spelend leren’ gebeurt met behulp van uitgekiend spel en spelmaterialen, die de spelactiviteit en het taalgebruik van de peuters op een hoger plan brengen en de verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuters stimuleren. De leidsters op de peuterspeelzaal weten door hun ruime ervaring en hun opleidingen precies hoe ze de peuters kunnen stimuleren. De peuterleidsters bewaken dat het spel goed aansluit bij het ontwikkelstadium waarin het kind verkeert.
Een van de doorslaggevende redenen om een kind naar een peuterspeelzaal te brengen is bovenal ook de sociale ontwikkeling die de peuterspeelzaal biedt. Zaken als de omgang met leeftijdgenootjes, het leren delen met elkaar en de mogelijkheden voor spel en ontmoeting, worden door ouders als zeer belangrijk aangegeven.
Het belang van ‘spelend leren’ staat voorop maar er wordt ook structuur geboden en daarmee is de peuterspeelzaal een belangrijke opstap naar de basisschool. Uit ervaring is gebleken dat peuters die naar de peuterspeelzaal zijn geweest vaak een makkelijkere start op de basisschool hebben.
Maar boven al is de peuterspeelzaal een  leuke en veilige plek waar peuters veel plezier hebben en graag naar toe gaan. U geeft uw kind iets mee voor de toekomst en daarmee is de peuterspeelzaal een geweldig cadeautje voor uw kind.
In deze tijd van financiële druk kan het voor sommige ouders erg lastig zijn om hun peuter dit cadeautje te kunnen geven. Soms kan de gemeente daarin iets voor ouders betekenen. U kunt hiervoor terecht op de site van de gemeente www.gilzerijen.nl of bij onze administratie.
Voor meer informatie over peuterspeelzalen aangesloten bij Stichting Peuterspeelzalen Muzerij kunt u terecht op: www.muzerij.nl