BSO Harlekijn

Is onderdeel van locatie Harlekijn en kindontmoetingscentrum de Brakken 
Burgemeester Sweensplein 7
5121 EM  RIJEN

Telefoonnummer: 06-13099213
Bij afmeldingen kunt u ons bellen óf een bericht achter laten op de voicemail óf ons een mailtje sturen op: bso.harlekijn@muzerij.nl

Welkom
Buitenschoolse opvang (BSO Harlekijn) heeft vooralsnog 1 basisgroep. De basisruimte is gesitueerd in een multifunctionele ruimte van basisschool de Brakken. Deze ruimte wordt, tijdens schooluren, bij gelegenheid ook gebruikt door de basisschool. De BSO groep bestaat uit maximaal 20 kinderen, in de toekomst, bij groei, is het mogelijk dat er meerdere BSO groepen zullen zijn. Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep ingedeeld worden.

Klik hier voor het dienstenaanbod van BSO Harlekijn

Inschrijfformulier BSO Harlekijn

Indien ouders een andere opvangwens hebben dan gebruikelijk (bijv. opvang op BSO Harlekijn vanuit een andere school, dan basisschool de Brakken) en dit, vanwege de groepsgrootte en wettelijke norm binnen BSO Harlekijn te realiseren is, kan deze opvang plaatsvinden. In dit geval wordt door de ouders geregeld, dat de kinderen van en naar school gebracht/gehaald worden. Dit wordt met de ouders besproken.

De leergroepen van basisschool de Brakken zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gelijktijdig uit en komen dan naar de BSO ruimte. De jongste kinderen (groep 1 en 2) worden door een vaste pedagogisch medewerker, op een vaste plek in de kleuter hal, opgewacht en naar de BSO ruimte begeleid. Kinderen vanaf groep 3 komen zelfstandig naar de BSO ruimte toe waar ze eveneens door een vaste pedagogisch medewerker worden verwelkomd.
Op vrijdag is groep 2 t/m 4 (groep 1 is gehele dag vrij) om 12.15uur klaar, het ontvangen van deze groep staat hierboven omschreven. Groep 5 t/m 8 sluit zich om 15.30 uur aan bij deze groep.

Bij BSO Harlekijn start de middag gezellig aan tafel, er wordt samen iets gedronken en gegeten, en er wordt even een praatje gemaakt. Daarna gaan de kinderen lekker spelen.

De kinderen zijn niet gebonden aan hun basisruimte. In overleg met de pedagogisch medewerker kunnen zij ook op de speelplaats en in andere daarvoor bestemde ruimtes spelen.

Kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig buiten spelen indien hun ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. De ouders dienen hier een speciaal formulier voor te tekenen. Samen met de kinderen en de ouders worden de regels besproken.
De speelplaats is een afgebakende ruimte. Pedagogisch medewerkers kijken regelmatig of alles goed verloopt en of de kinderen nog aanwezig zijn.
De jongste kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerker (en/of de stagiaire) naar buiten. Op deze wijze worden de kinderen in staat gesteld zelfstandig te doen wat en waar zij dat willen onder eenduidige regels. Vervolgens kunnen de kinderen zelf kiezen om met elkaar te spelen, alleen te spelen of lekker niets te doen. De naschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning en gezelligheid. De kinderen moeten niets. Er worden wel activiteiten (knutselen, spelletje, bewegingsspel, sociaalspel) aangeboden. De kinderen bepalen zelf hoe zij hun middag invullen.


Het activiteitenaanbod:
Binnen Stichting Muzerij wordt gewerkt met thema’s, ook bij BSO Harlekijn komen regelmatig thema terug.
De medewerkers van BSO Harlekijn zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden. De kinderen worden na het fruitmoment gevraagd wat ze zouden willen doen en er wordt verteld wat er voor die middag is voorbereid. Ze kunnen dan kiezen wat ze gaan doen. De groep kan worden opgesplitst in verschillende kleinere groepen. In ieder geval is er, mits het weer het toelaat, gelegenheid om buiten te spelen.
De kinderen denken ook mee over de activiteiten. Daarnaast kunnen de kinderen altijd vrij spelen en doen ze vaak spontane knutselactiviteiten en spelletjes.

Ook tijdens de vakanties staat meestal een bepaald thema centraal. In de vakanties organiseren we wat grotere activiteiten. Bijvoorbeeld een uitstapje naar de kinderboerderij, naar de speeltuin of een speurtocht in de omgeving. Maar ook op de locatie zelf worden er dan activiteiten gedaan die wat meer tijd in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan koekjes bakken of een spelletjesparcours. We betrekken de kinderen er zoveel mogelijk bij door ze zelf activiteiten te laten verzinnen.

Bij de BSO is het belangrijk dat de kinderen worden gewaardeerd voor hun ‘niet schoolprestaties’. De PM-er benadert het kind positief. Meedoen aan activiteiten is prima, niet meedoen mag ook. Onze medewerkers zijn enthousiast en stralen dit uit naar de kinderen.

Het spelmateriaal dat we aanbieden:
Wij betrekken de kinderen bij het uitkiezen van nieuw spelmateriaal door hen mee te laten denken aan de hand van speelgoedboekjes. De kinderen kunnen dan samen nadenken over wat ze graag zouden willen en hierover overleggen.
Er is materiaal aanwezig voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ons materiaal is uitdagend en aantrekkelijk. Het spelmateriaal is bedoeld om de kinderen te vermaken en om hen iets te leren. Zo hebben de kinderen iets om mee bezig te zijn en tegelijkertijd leren ze om samen te spelen of hoe ze een spel moeten spelen. We hebben diverse bord- en gezelschapsspellen, geschikt voor verschillende leeftijden, in onze spellenkast staan. We hebben ook veel knutselmateriaal.
De meeste materialen kunnen kinderen zelf pakken. Sommige materialen zal de PM-er te voorschijn moeten halen omdat deze niet in de groepsruimte bewaard wordt i.v.m. het gezamenlijk gebruik van de peuterspeelgroep  of school.
Ook hebben we verschillende rijdende materialen en constructiematerialen waarmee we de motoriek en de fantasie van de kinderen stimuleren.
Het spelmateriaal voor buiten (lintjes, ballen, gooi-werpspellen, pionnen, springtouwen e.d.), worden gebruikt voor verschillende sporten en spellen. Hiermee leren wij de kinderen ook spelregels en technieken van verschillende sporten. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen motorisch en met veel plezier bezig te zijn. Er zijn ook materialen aanwezig die kinderen alleen buiten kunnen gebruiken. Zo hebben we fietsjes, steppen, stelten, schepjes enz.
Met de gezelschapsspelletjes wordt er gewerkt aan concentratie en sociale contacten. Verder hebben we verkleedkleren, poppen en poppenhoekspullen en boekjes.


Waarom? Daarom! Onze groepsregels,
Waar mensen zijn, zijn regels nodig. Zowel in de “grote-mensen wereld” als in de kinderwereld. Regels die moeten om het moeten vinden wij stom.
Daarom maken we samen met de kinderen aan elk begin van het schooljaar samen de regels en voegen we bij waarom iets niet wel of niet mag. Onze Waarom? Daarom! Regels.  Als je snapt waarom iets wel of niet mag is het veel makkelijker om je eraan te houden en om elkaar te helpen onthouden.
Omdat we onze groepsregels nog samen moeten maken, kun je ze hier nog niet vinden. Tegen de tijd dat we ze hebben gemaakt, zetten we ze hier op het eiland.

Klik hier voor de site van kindontmoetingscentrum de Brakken
 
Klik hier voor informatie en aanvraag kinderopvangtoeslag

Rekentool Belastingdienst

Klik hier voor het inspectierapport BSO